fredag 1. mai 2015

Hjertelig velkommen til Nitis Art from Heart : )

Dette er spennende! : )
Jeg har tenkt veldig lenge på å få meg en blogg hvor jeg kan formidle kunst, skaperglede og inspirasjon, men jeg har bare - frem til nå, konsentrert meg om å utøve kunst, ikke skrive om den. Men, jeg har tatt bilder av alt jeg har gjort og dette har jeg lagt ut på instagram. Jeg har fått veldig mange fine tilbakemeldinger og likes på kunsten min så det inspirerte meg enda mer.

Nå tenker jeg at jeg vil bruke denne bloggen til å legge ut bilder av det som jeg har gjort, og selvsagt tutorials, tips, ideer og inspirasjon m.m. Jeg er veldig glad i ArtJournals, Manilla Tags, Mixed Media og selvsagt Lerret, så det blir dette jeg konsentrerer meg om og som jeg kommer til å vise her på bloggen min. Dersom det er stor stemning for det vil jeg også kunne legge ut video og bilder steg for steg "How to" - Altså tutorials : ) og selvsagt hva jeg har brukt av stempler, maling, stenciler/sjamblonger osv. osv.

Jeg håper du vil besøke meg ofte og bli både inspirert og oppmuntret til å enten begynne med å skape noe eller kanskje du allerede er i gang, men ønsker inspirasjon og ideer til dine fantastiske verk. Da er du på rett sted.

Mine inspirasjoner er mest fra Dyan Reaveley, Helen Alen, Tim Holtz og Vicky Papaioannou. Disse er forskjellige kunstnere, men de er meget dyktige alle sammen, og det er også inspirasjon i seg selv. Som Dyan Reaveley sier det: "Its easy when you know how, isnt it". : )

Har drevet med tegning og maling etc. siden det jeg kan huske. Drev også en stund med å skrive dikt, og har også hatt en "karriere" som blomsterdekoratør av tørkede blomster o.l. (når tørkede blomsterdekorasjoner var på moten vel og merke) :))

Jeg elsker å leke med form og farger og forskjellige teknikker. Jeg er mer av den impulsive typen som gjerne har et utgangspunkt jeg ønsker å lage, men når jeg er ferdig så har det blitt noe helt annet enn hva jeg først hadde tenkt når jeg begynte.
Som for eksempel dette bildet her:

Her var utgangspunktet noe helt annet enn hva resultatet ble. Men jeg er veldig fornøyd med resultatet : ) Dette er det man kaller MixedMediaArt på lerret. Her har jeg brukt både acrylmaling, stempel, kredittkort, stenciler, sider fra en gammel bok, designpapir, penner, gelatos, gesso, kakepapir, knapper, dylusisons ink m.m.
Jeg håper jeg raslet litt i din kunstnerånd og at du vil følge meg på min ferd på kunstens vei.
Skriv gjerne noen ord til meg. Det vil jeg sette stor pris på og jeg vil også svare deg. Og har du spørsmål - spør i vei, ikke vær redd for å spørre. Det er ved å spørre man får svar på det en lurer på, ikke sant? ; )
Klem fra Niti :)
English version:
Warmly welcome to nitisartfromheart.
This is exciting! :)
I have thought very long about getting me a blog where I can teach art creates joy and inspiration, but I just - until now, concentrated on exercising the arts, not write about it. However, I have taken pictures of everything I've done and this I have posted on instagram. I have received a lot of positive feedback and likes on my art so it inspired me even more.

Now I think that I will use this blog to post pictures of what I've done, and obviously tutorials, tips, ideas and inspiration.

I am very fond of ArtJournals, Manilla Tags, Mixed Media and obviously Canvas, so it becomes this I concentrate on and I'm going to show here on my blog. If there is a great atmosphere for that, I will also be able to post videos and photos step by step "How to" - tutorials:) and obviously what I've used for stamping, painting, stencils etc.

I hope you will visit me often and be both inspired and encouraged to either begin to do art, or maybe you are already started but want inspiration and ideas for your wonderful work. Then you are at right place.

My inspirations are mostly from Dyan Reaveley, Helen Alen, Tim Holtz and Vicky Papaioannou. These are different artists, but they are very capable all together, and there is also inspiration in itself. As Dyan Reaveley puts it: "Its easy When you know how, isnt it". :)

I have been worked with drawing and painting etc. since what I can remember. Also ran for a while with writing poetry, and also had a "career" as a floral designer of dried flowers etc. (When dried flower arrangements were in vogue) :))

I love to play with shapes and colors and different techniques. I'm more of the impulsive type who like to have a starting point I want to make, but when I finished then it has become something completely different than what I had initially thought when I started.

As for example this picture:

Here was basically something completely different than what the outcome was. But i am very pleased with the result : )
This is what is called Mixed Media Art on Canvas . I have used both acrylic paint , stamps, credit cards, stencils, pages from an old book , designpaper, pens, gelatos, gesso, cake paper,buttons, dylusisons ink mm

I hope I rustled a little in your spirit of art and that you will accompany me on my journey on the path of art .

Please write to me. I will greatly appreciate and I will also answer you. And if you have any questions - just ask, do not be afraid to ask. It is by asking one gets answers to one wonder, right?

Hugs from Niti :)

1 kommentar:

  1. Hei Niti! Hjertelig velkommen til bloggland! ♥ Det blir spennende å se hva du lager. Kjempestilig bilde, jeg elsker sånne rare hus! :-)
    Lykke til med fortsettelsen her på bloggen din!

    SvarSlett

Thank you so much for taking your time to leave me a comment! Hugses and hugses and warm wishes ♥